Vízum do Ruska

Každý cizí státní příslušník musí mít při vstupu do Ruské federace platné vízum. Vízum musí být vyřízeno před odjezdem. Udělat vízum do Ruska je snadnější, než si myslíte a my, jelikož věříme, že k návštěvě Ruska máte relevantní důvod, vám ten první krok Vám maximálně usnadníme.

Existuji turistické víza do Ruska na 30 dni, služební čili business multi na 3 měsíce nebo 1 rok a tak dále. My zajišťujeme přípravu a kontrolu všech podkladů, které jsou nutné pro obdržení víza včetně pozvání, vyplnění ankety, pojištěni a podání dokumentů na konzulát RF. My se o vše postaráme. Vám stačí jen poslat objednávku online nebo zavolat. 

Turistické vízum se uděluje občanům České republiky, občanům jiných zemí a osobám bez státní příslušnosti ke krátkodobému pobytu v Rusku za účelem turistiky. 

Maximální doba pobytu v Rusku na základě turistického víza je 30 dní.

Obchodní vízum je udělováno občanům České republiky, občanům jiných zemí a osobám bez státní příslušnosti vstupujícím do Ruské federace za účelem uskutečnění podnikatelského záměru (jednání, semináře, konference, setkání s obchodními partnery, uzavření obchodů). Je udělováno na základě podnikatelského pozvání vydaného Federální migrační službou (FMS), Ministerstvem zahraničních věcí Ruské federace (MZV) nebo na základě písemného pozvání od ruské právnické osoby*.

 

Typy víz

 

Turistické vízum

 

Obchodní vízum

 

       Podklady, které jsou potřebné od Vás pro podání žádosti:

1. Platný cestovní pas obsahující minimálně jednu volnou dvojstránku určenou pro víza (bez jakýchkoliv razítek a záznamů). Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza

2. Barevnou fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí; bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu)

3. Cestovní pojištění platné pro území Ruské federace na celou dobu platnosti víza, pokud není vzájemnou dohodou mezi státy stanoveno jinak (lze zajistit u nás také)

4. Kopie cestovního pasu (možno i e-mailem jako součást on-line objednávky).

 

POZOR: V případě Vašeho zájmu Vás žádáme o co nejrychlejší a bezproblémové dodání všech potřebných dokumentů předem. Je především v zájmu žadatele mít vízum bez problémů a zbytečných časových prodlev zajištěné. 

 

Způsob dodání dokumentu:

Veškeré podklady nutné k podání žádosti o vízum do Ruska prosíme doručit (poštou - doporučeně, PPL, DHL, EMS kurýrem, atd.) minimálně jeden den před jejím podáním, na adresu: 


Visa to Russia
Vlkova 532/8
130 00 Praha 3 - Žižkov Způsob vrácení dokumentů: 

Veškeré doručené podklady nutné k podání žádosti o vízum do Ruska si můžete vyzvednout buďto osobně na adrese našeho zastoupení, případně Vám je můžeme zaslat expresní poštou nebo kurýrem. 

 

Typ víza
Počet vstupů, délka pobytu
Doba vyřízení, pracovních dnů 1
Cena, Kč 0 CZK
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem ATMAN, s.r.o., se sídlem Pod Slovany 1903/7, 120 00, Praha 2, Česká republika, IČ: 27560899 (příp. jeho zaměstnanci) pro zajištění víza (pozvání). Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Odeslat
x