Typy víz

Podle toho, s jakým cílem Vy do Ruskа cestujete a jak dlouho bude Váš pobyt trvat, jsou vydávané tyto druhy víz: služební, obyčejné, tranzitní, vízum pro osoby s trvalým pobytem.

Počet vstupů

Jednovstupové vízum - opravňuje Vás vstoupit a vystoupit z Ruska jedenkrát.

Dvouvstupové vízum - opravňuje Vás vstoupit a vystoupit z Ruska dvakrát.

Mnohovstupové vízum - opravňuje Vás vstoupit a vystoupit z Ruské federace mnohokrát (více než dvakrát). Občan zemí EU, které spadají pod Dohodu, se může na území Ruské federace vyskytovat souhrnně 90 z každých 180 dní.

Pokud potřebujete pobývat na území Ruské federace déle než tři měsíce, musíte žádat o studijní nebo pracovní vízum (podle účelu své cesty), nebo si vyřídit povolení k dlouhodobému pobytu v Ruské federaci.

x