Turistické vízum 

se uděluje občanům České republiky, občanům jiných zemí a osobám bez státní příslušnosti ke krátkodobému pobytu v Rusku za účelem turistiky, na základě turistického pozvání od ruské organizace, vykonávající činnost touroperátora (rádi pro Vás zajistíme ).

Maximální doba pobytu v Rusku na základě turistického víza je 30 dní.

Dovoluje vstup za účelem provedení krátkodobých obchodních jednání, účasti na výstavách, dražbách, a také za účelem lékařských prohlídek nebo vyšetření. V těchto případech se v potvrzení o přijetí zahraničního turisty v kolonce účel cesty uvádí účelová turistika a vízum je uděleno na počet dnů nezbytný k provedení akce v souladu s údaji dle potvrzení o pobytu (nejvíce však 30 dnů).

Turistické vízum může být jednovstupové nebo dvouvstupové.

Dvouvstupové vízum je udělováno pouze v případě, pokud se podle dokumentů během pobytu v Rusku předpokládá návštěva s Ruskem sousedících států (SNS, Pobaltí) nebo země, ze které se vracíte přes území Ruska (např. Čína, Mongolsko). K takovému druhu víza se přikládá podrobný plán cesty (nebo je trasa uvedena v Potvrzení o přijetí turisty).

 

K udělení jednovstupového nebo dvouvstupového turistického víza je nutno doložit následující podklady:

1. Platný cestovní pas obsahující minimálně jednu volnou dvoustránku určenou pro víza (bez jakýchkoliv razítek a záznamů). Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza

2. Barevnou fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí; bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu)

3. Cestovní pojištění platné pro území Ruské federace na celou dobu platnosti víza, pokud není vzájemnou dohodou mezi státy stanoveno jinak (lze zajístit u nás také)

4. Kopie cestovního pasu (možno i e-mailem jako součást on-line objednávky).

Turistické vízum nemůže být vydáno na základě potvrzení o rezervaci hotelu.

 

Prosím pozor! Pokud nejste občanem České republiky, jste povinni ke své žádosti přiložit:

1.      Povolení k nepřetržitému pobytu delšímu než 90 dní v České republice. Týká se následujících zemí: Albánie, Bahrajn, Venezuela, Egypt, Haiti, Irsko, Lesotho, Libye, Makedonie, Mali, Mexiko, Nový Zéland, Spojené arabské emiráty, Omán, Jižní Korea, Saúdská Arábie, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Sierra Leone, Rovníková Guinea, Jihoafrická republika, Japonsko.

V souladu s platnou legislativou může být dokumentem potvrzujícím povolení k nepřetržitému pobytu delšímu než 90 dní: studijní vízum, pracovní vízum, pracovní povolení nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

2.      Povolení k trvalému pobytu v České republice nebo obdobný dokument bude vyžadován od občanů následujících zemí: Alžírsko, Angola, Afghánistán, Bangladéš, Vietnam, Gruzie, Indie, Irák, Írán, Čína, Severní Korea, Nepál, Nigérie, Pákistán, Rwanda, Sýrie, Somálsko, Čad, Srí Lanka, Etiopie.

x