Pozvání do Ruska

Prvním krokem a nezbytnou podmínkou pro obdržení víza do Ruska je doložení správného oficiálního pozvání. 

Pozvání do Ruska, které poskytujeme, jsou vždy vystavované organizacemi, oficiálně akreditovanými u MZV a migrační služby a poskytnou Vám záruku ve výši 100%, že vízum do Ruska obdržíte. Uděláme vše pro to, aby Vaše pozvání bylo v pořádku.

Pomůžeme Vám rozhodnout, jaké budete potřebovat pozvání.

 

TURISTICKÉ POZVÁNÍ do 30 dní 

Turistické pozvání je potřebný doklad pro získání turistického víza, je někdy nazýván také „turistický voucher“. Ten je vydáván cestovní kanceláří s potřebnou licencí a bez toho voucheru nezískáte vízum. 

Na základě tohoto originálního turistického pozvání máte potom možnost žádat o turistické vízum opravňující k jednorázovému vstupu na ruské území na dobu až 1 měsíc na kterémkoliv ruském konzulátu, a to také nejen v rámci České republiky, ale i v zemi, kde máte povolení k pobytu delší než 90 dnů. 

SLUŽEBNÍ POZVÁNÍ nad 30 dní 

Při podání žádosti o služební čili pobytové vízum nad 30 dní, musíte napřed získat tzv. služební pozvání, vydávané Ministerstvem zahraničních věcí Ruska, případně Úřadem migrační policie nebo je možné získat originální zvoucí dopis od partnerské firmy v Rusku.

V případě služebního víza jsou vydávány tyto dva druhy:
1. Jeden / dva vstupy (délka platnosti pozvání 1-3 měsíce)
2. Více vstupů (délka platnosti pozvání 6 měsíců – 1 rok).

Typy pozvání a doba, na kterou jsou vystaveny

 

Ceny pozvání a doba vyřízení

 

Proč je to jednoduché právě u nás

 

Vám stačí jen vybrat typ pozvání podle délky Vašeho pobytu a poslat online objednávku přes náš formulář nebo zavolat a ihned začneme jednat. 

Pozvání Vám po vyplnění objednávkového formuláře a zaplacení zašleme poštou nebo e-mailem na požadovanou adresu a tak ho stačí jen vytisknout a přiložit k žádosti o vízum. 

 

Počet vstupů, délka pobytu
Doba vyřízení, pracovních dnů 1
Cena, Kč 0 CZK

Příliš velký věk

Malý věk, kontaktujte nás osobně


Pro volbu více míst stiskněte CTRL (command) a zvolte požadovaná místa
Zvolená místa:
Kopie Vašeho pasu jako příloha
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem ATMAN, s.r.o., se sídlem Pod Slovany 1903/7, 120 00, Praha 2, Česká republika, IČ: 27560899 (příp. jeho zaměstnanci) pro zajištění víza (pozvání). Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Odeslat
x