Obchodní vízum 

je udělováno občanům České republiky, občanům jiných zemí a osobám bez státní příslušnosti vstupujícím do Ruské federace za účelem uskutečnění podnikatelského záměru (jednání, semináře, konference, setkání s obchodními partnery, uzavření obchodů).

Je udělováno na základě podnikatelského pozvání vydaného Federální migrační službou (FMS), Ministerstvem zahraničních věcí Ruské federace (MZV) nebo na základě písemného pozvání od ruské právnické osoby* (rádi pro Vás zajistíme ).

Může být jednovstupové nebo dvouvstupové s platností do 90 dnů, nebo vícevstupové s dobou platnosti do 1 roku. (Pokud není mezinárodními dohodami Ruské federace stanoveno jinak.)

UPOZORNĚNÍ! Celková doba pobytu cizince na území Ruské federace na základě vícevstupového víza nesmí překročit 90 dnů během každého půl roku.

Při žádosti o mnohovstupové vízum na jeden rok (nebo delší) žadatel předloží potvrzení o cestovním pojištění na svou cestu/cesty do Ruské federace. 

 

K udělení jednovstupového, dvouvstupového nebo mnohovstupového obchodního víza je nutno doložit následující podklady:

1. Platný cestovní pas obsahující minimálně jednu volnou dvoustránku určenou pro víza (bez jakýchkoliv razítek a záznamů). Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza

2. Barevnou fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí; bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu)

3. Cestovní pojištění platné pro území Ruské federace na celou dobu platnosti víza, pokud není vzájemnou dohodou mezi státy stanoveno jinak (lze zajístit u nás také)

4. Kopie cestovního pasu (možno i e-mailem jako součást on-line objednávky)

5. Kopie předchozího víza, které bylo využito za posledních dvanáct měsíců (může být jakýkoli druh víza, kromě tranzitního) - v případě žádosti o mnohovstupové obchodní vízum na 1 rok

6. V případě žádosti o vízum na 2 - 5 let musí žadatel doložit dvě mnohovstupová víza za předchozí dva roky. 

 

Prosím pozor! Pokud nejste občanem České republiky, jste povinni ke své žádosti přiložit:

1.      Povolení k nepřetržitému pobytu delšímu než 90 dní v České republice. Týká se následujících zemí: Albánie, Bahrajn, Venezuela, Egypt, Haiti, Irsko, Lesotho, Libye, Makedonie, Mali, Mexiko, Nový Zéland, Spojené arabské emiráty, Omán, Jižní Korea, Saúdská Arábie, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Sierra Leone, Rovníková Guinea, Jihoafrická republika, Japonsko.

V souladu s platnou legislativou může být dokumentem potvrzujícím povolení k nepřetržitému pobytu delšímu než 90 dní: studijní vízum, pracovní vízum, pracovní povolení nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

2.      Povolení k trvalému pobytu v České republice nebo obdobný dokument bude vyžadován od občanů následujících zemí: Alžírsko, Angola, Afghánistán, Bangladéš, Vietnam, Gruzie, Indie, Irák, Írán, Čína, Severní Korea, Nepál, Nigérie, Pákistán, Rwanda, Sýrie, Somálsko, Čad, Srí Lanka, Etiopie.

 

x