Cestovní pojištění

 

Vaše cesta by neměla být jen pohodlná, produktivní, ale i bezpečná, proto pracujeme i s pojišťovnou,  přímo na našich webových stránkách můžete online pojištění do Ruska na cestu sjednat v pohodlí. Navíc správné pojištění je podmínkou pro udělení víza a my to umíme. 

Objednat pojištění
Odeslat

Potvrzení o cestovním pojištění musí obsahovat následující údaje:

datum uzavření smlouvy, číslo pojistné smlouvy, jméno a příjmení pojištěné osoby, údaje o pojistiteli, doba platnosti pojistky musí pokrývat celou dobu platnosti víza (v případě jednovstupového a dvouvstupového víza), v případě mnohovstupového víza je dostačující předložit pojistku pouze na první vstup, přehled limitů pojistného krytí, minimální suma krytí pojistné události musí být minimálně 30 000 EUR, územní platnost (celý svět, Evropa, Ruská federace…), podpis pojistitele.

x